Cykloturistika

Slovenský raj má so svojou hustou sieťou asfaltových, lesných a poľných ciest mimoriadne priaznivé podmienky pre tento spôsob turizmu. Každoročne sa tu konajú cyklistické súťaže organizované OOCR a miestnymi obcami.

Z mnohých cyklistických trás pre vás vyberáme práve tieto:

 

„Juhom Slovenského raja“

Cykloturistika v Slovenskom Raji

Údaje o trase:
Obtiažnosť: rekreačná
Dĺžka trasy: 6 km
Vhodná pre: cestný bicykel
Farba: zelená
Druhy ciest: štátna I. triedy

Priebeh trasy: Pod Čižmou (Voniarky) – Stratená – Krivian – Dobšinská ľadová jaskyňa

Charakteristika trasy a krajiny: Svojím profilom a dĺžkou nenáročný úsek cyklotrasy Dobšinská ľadová cesta vedenej z Dobšinej do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Nami popisovaný úsek nadväzuje na cyklotrasu (žltá značka) z Dobšinskej Maše resp. Dediniek alebo Mlynkov. Je vedený štátnou cestou I. triedy, preto treba venovať zvýšenú pozornosť cestnej premávke. Prechádza krajinou Slovenského raja v jeho južnej časti. Krajinársky veľmi príťažlivý a zaujímavý úsek cyklotrasy s panoramatickým výhľadom v lokalite Voniarky - Pod Čižmou.

Zaujímavosti: Stratenský kaňon, Srnčie skaly, Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratená - kostol

Popis trasy: Z rázcestia cyklotrás a peších chodníkov Pod Čižmou - Voniarky dlhým zjazdom smerom na Stratenú po štátnej ceste I. triedy - na križovatke štátnych ciest na konci zjazdu pod železničným mostom odbočiť doľava (na pravej strane pozostatky pražiacej na železnú rudu z 20. stor. – zvyšky múrov; neskôr ranogotický kostol) - cez obec pohodlne k cestnému tunelu - pred tunelom odbočiť doprava do krajinársky hodnotného a turistický atraktívneho Stratenského kaňonu - na križovatke ciest (vľavo cestný tunel) odbočiť doprava znovu na cestu I. triedy – dolinou Hnilca veľmi miernym stúpaním ku križovatke ciest a cyklotrás Krivian (vpravo Srnčie skaly) - na križovatke možnosť pokračovať do sedla Kopanec a na Podlesok po modrej cykloturistickej značke (cyklotrasa zo severu na juh Slovenského raja), alebo pokračovať do Dobšinskej ľadovej jaskyne s možnosťou prehliadky Dobšinskej ľadovej jaskyne, národnej prírodnej pamiatky.

„Okolo pravého brehu Palcmanskej Maši“

Cykloturistika v Slovenskom Raji

Údaje o trase:
Obtiažnosť: rekreačná
Dĺžka trasy: 3 km
Vhodná pre: horský bicykel
Farba: žltá
Druhy ciest: štátne, miestne a poľné

Priebeh trasy: Mlynky - Palcmanská Maša - Dobšinská Maša – Voniarky - Pod Čižmou

Charakteristika trasy a krajiny: V prvej časti nenáročná cyklotrasa vedená vpravo od vodnej nádrže Palcmanská Maša sčasti lesom do Dobšinskej Maše. V úseku Dobšinská Maša - Voniarky - Pod Čižmou náročná časť trasy, vedená po miestnej, neskôr po poľnej komunikácií. Otvorená členitá krajina v hornej časti Hnileckej doliny a v južnej časti Slovenského raja so zaujímavými výhľadmi na typickú krajinu Slovenského raja.

Zaujímavosti: vodná nádrž Palcmanská Maša

Popis trasy: Z križovatky štátnych ciest odbočiť vľavo - cez cestný most (vpravo vodná nádrž Palcmanská Maša), popod železničný most štátnou cestou - za mostom doprava stále po štátnej ceste miernym stúpaním na križovatku ciest - na križovatke doprava pohodlne lesom do Dobšinskej Maše k časti vodnej nádrže - mierne doprava cez most, za mostom doľava, stúpaním až na okraj obce - poľnou cestou stúpaním na štátnu cestu (I/67), lokalita Voniarky – Pod Čižmou (napojenie na zelenú cykloznačku, tzv. Dobšinskú ľadovú cestu).

 

„Zo severu na juh Slovenského raja cez sedlo Kopanec“

Cykloturistika v Slovenskom Raji

Údaje o trase:
Obtiažnosť: šport
Dĺžka trasy: 22 km
Vhodná pre: cestný bicykel
Farba: modrá
Druhy ciest: štátne

Priebeh trasy: Hrabušice – Mýto – Pri Podlesku – Píla – ústie Sokola – sedlo Kopanec – Krivian ( rázc.)

Charakteristika trasy a krajiny: Náročná cyklotrasa svojím dlhým tiahlym stúpaním do sedla Kopanec. Zo sedla klesanie na križovatku štátnych ciest Krivian. Prechádza krajinou Slovenského raja v jeho západnej časti. V prvej časti otvorená krajina, ostatná časť lesná krajina.

Zaujímavosti: rokliny: Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, nástup do Prielomu Hornádu
Blajzloch – umelé jazierko, Hansjakubova – umelá vodná plocha
Kopanec - sedlo- vyhliadkový bod a najvyšší bod trasy;
v blízkosti Hrabušice- kostol sv. Vavrinca diakona (kat.) (pol. 13. stor.),
Betlanovce - najstarší renesančný kaštieľ na Spiši (1564- 1568), kúria neskorobaroková (2. po. 18. stor.), kostol sv. Kozmu a Damiána (kat.) (1309).

Popis trasy: Z križovatky štátnych ciest Hrabušice - Mýto smerom na Podlesok, Stratenú po štátnej ceste, na križovatke pri Podlesku neodbočovať (na trase mnoho prírodných atrakcií a zaujímavostí, rokliny – vhodné len pre pešiu turistiku !) – západne striedajúcim miernym stúpaním s klesaním a rovinou okolo Píly k ústiu Veľkého Sokola - od ústia Veľkého Sokola tiahlym stúpaním (12 km) lesnou krajinou do sedla Kopanec s výhľadmi – zo sedla západne zjazdom (4,5 km) kľukatou cestou na križovatku štátnych ciest Krivian (napojenie na cyklotrasu Dobšinská ľadová cesta, zelená cykloznačka).

 

 

 

„Zo severu na juh východným okrajom Slovenského raja“

Údaje o trase:
Obtiažnosť: expert
Dĺžka trasy: 15,5 / 17 km
Vhodná pre: horský bicykel
Farba: zelená, modrá
Druhy ciest: lesné, miestne a štátne

Priebeh trasy: Novoveská Huta – Čertova hlava (sedlo) – Hajdúkova lúka – 1. Alternatíva: Mlynky, 2. Alternatíva: Chotárna dolka – Biele Vody (Zejmarská roklina) – Biele Vody (rázc.)

Charakteristika trasy a krajiny: Svojím profilom a požiadavkami na kvalitu výstroja a techniku náročná cyklotrasa, ktorá je vedená lesnou krajinou východným okrajom Národného parku Slovenský raj a ochranným pásmom národného parku medzi masívmi Haniskovej a Hýľa. Spája severnú časť s južnou časťou. Prechádza dolinou potoka Holubnica, po náročnom stúpaní sedlom Čertova hlava do Havranej doliny. Na križovatke lesných ciest Hajdúkova lúka možnosť výberu ďalšieho smeru cyklotúry z dvoch alternatív – Biele Vody resp. Mlynky. Zelená značka sa napája na modrú, neskôr na Hnileckú cyklomagistrálu značenú červenou značkou.

Zaujímavosti:
Novoveská Huta: kamenný cestný most – technická pamiatka,
Mlynky: stará banícka obec (banícka zvonička, banská ťažná veža a iné)
Zejmarská roklina(len pre pešiu turistiku),
Dedinky: vodná nádrž – možnosť vodných športov

Popis trasy: Z Novoveskej Huty pri hostinci Poľovník západojužným smerom po miestnej komunikácií miernym stúpaním na Rybníky po zelenej cykloznačke – za posledným domom (drevenica) cez most a rampu vstup do lesa – stále miernym stúpaním asfaltovou lesnou cestou – na rázcestí lesných ciest mierne doprava cez most stále tiahlym miernym stúpaním po asfaltovej lesnej ceste – na križovatke lesných asfaltových ciest prudko doľava, miernejšie stúpanie – na križovatke lesných ciest na Vojtechovej osade s malým rybníkom (vpravo), rovno do lesa po spevnenej lesnej ceste – po 100 m doprava prudké stúpanie v polovici s horskou studničkou – na križovatke lesných ciest (Levočská zákruta) rovno, strmým stúpaním do sedla Čertova hlava (výhľady) – zo sedla juhozápadným smerom prudký zjazd! až na križovatku lesných ciest Hajdúková lúka (koniec zelenej cykloznačky) – z križovatky 2 alternatívy: 1. odbočiť doľava po modrej cykloznačke Havraňou dolinou do obce Mlynky (napojenie na Hnileckú cyklomagistrálu, červená značka) – 2. odbočiť doprava po modrej cykloznačke, najprv miernym, neskôr strmším stúpaním ku Chotárnej dolke – z križovatky lesných ciest doľava miernym stúpaním na Okrúhlu jamu (výhľady) – z Okrúhlej jamy mierne doprava juhozápadným smerom prudkým zjazdom! do Bielych Vôd okolo ústia Zejmarskej rokliny – na križovatke rovno, cez obec po štátnej ceste na križovatku štátnych ciest Biele Vody (rázcestie) – napojenie na Hnileckú cyklomagistrálu, červená značka. Po napojení na Hnileckú cyklomagistrálu ďalšie možnosti cyklotúr.


Cyklomagistrály

 

Dĺžka

 

Hnilecká cyklomagistrála (Dedinky - Mlynky - Margecany)

 

70 km

 

Liptovská cyklomagistrála (Bešeňová - Čierny Váh - Poprad)

 

74 km

 

Spišská cyklomagistrála (Hrabušice - Sp. Vlachy - Margecany)

 

60 km

 

Cyklomagistrála Slovenský kras (Rožňava - okolie)

 

200 km

 

 

 

 

 

Cyklotrasy a lokálne trate

 

Dĺžka

Značka

Mlynky - Hajdukova lúka - Biele Vody, rázc. (Havraňou dolinou)

 

6 km

modrá

Betlanovce, Mýto - Kopanec - Krivian (Cez Kopanec)

 

22 km

modrá

Spišské Tomášovce - Smižany

 

2 km

modrá

Sp. Tomášovce - Smižany - Iliašovce - Modrý vrch - Harichovce - Hájenka - Domaňovce - Buglovce - Baldovce - Sp. Podhradie (Pod Spišský hrad)

 

36 km

modrá

Sp. Nová Ves - Jasná Poľana - Novoveská Huta - Rybníky - Vojtechova samota - Hajdukova lúka

 

17 km

zelená

Novoveská Huta - Hajdukova lúka

 

10,5 km

zelená

Pri Podlesku - Podlesok - Kláštorisko (Na Kláštorisko)

 

6,5 km

zelená

Smižianska Maša - Košiarny briežok

 

3 km

zelená

Dobšinský kopec - Stratená - Dobšinská Ľ. J.

 

8 km

zelená

Zábava - Dobšiná - Stratená - Krivian - Dobšinská Ľ. J. (Juhom Slovenského raja)

 

17 km

zelená

Sp. Nová Ves, letisko - Košiarny briežok

 

2 km

žltá

Palcmanská Maša - Dobšinská Maša - Pod Čižmou

 

3 km

žltá

Ďurkovec - Pri Tomášovskom výhľade - Spišské Tomášovce (K Tomášovskému výhľadu)

 

4 km

žltá

Hrabušice - Vydrník  - Spišský Štiavnik, kaštieľ (Do Kaštieľa)

 

6 km

žltá

Sp. Nová Ves - Smižianska Maša - Spišské Tomášovce (Hornádskou kotlinou)

 

7,5 km

červená

Hrabušice - Betlanovce - Spišské Bystré

 

15 km

červená

Dedinky - Sykavka - Hnilec (časť Hnileckej cyklomagistrály)

 

13 km

červená

a ďalšie neznačené lokálne trate

 

 

 

 

 

 

 

Horské cyklotrasy

 

Dĺžka

Značka

Sp. Nová Ves - Iliašovce

 

7 km

zelená

Závada - Vyšné Repaše

 

3 km

červená

Biele Vody (Píla) - Mlynky

 

6 km

modrá

Rakovec - Šajby - Súľová, sedlo - Nad Pekliskom (Popod Babinú)

 

12 km

modrá

Gretľa - Grajnár (trať extrém)

 

11 km

modrá

Mária huta - Chata Erika (trať extrém)

 

15 km

modrá

Gelnica - Krompachy (trať extrém)

 

11 km

modrá

Poráč - Slovinky

 

11 km

zelená

Sp. Nová Ves - Novoveská Huta

 

8 km

zelená

Gretľa - Poráč (trať extrém)

 

21 km

zelená

Levoča - Kováčova vila - Závada (trať extrém)

 

12 km

modrá

Novoveská Huta - Hajdúkova lúka (trať extrém)

 

10 km

zelená

Šumiac - Kráľova hoľa (trať extrém)

 

12 km

modrá

Dobšinská Maša - Voniarky

 

2 km

žltá

Oľšavica - Paršivá (rázc.)

 

9 km

modrá

 

 

 

 

Cyklotrasa okolo Slovenského raja

 

68 km

 

Sp. Nová Ves - Smižany - Baniská - Sp. Tomášovce - Hrabušice - Mýto - Podlesok - Majer - Píla - Sokol - Blajzloch - Kopanec, sedlo - Krivian - Stratená - Stratenská píla, rázc. - Pod čižmou - Dobšinská Maša - Križovatka na Dobšinskú Mašu - Palcmanská Maša - Mlynky, Biele Vody - Mlynky, Prostredný Hámor - Mlynky - Havrania dolina - Hajdúkova lúka - Čertova hlava, sedlo - Vojtechova samota - Pod Čertovou dolinou - Rybníky - Novoveská Huta - Pod Skalkou - Jasná Poľana - Pieskovec - Sp. Nová Ves

Galéria

  • IMG_0158u
  • IMG_0221
  • IMG_0223
  • IMG_0283
  • IMG_0286
  • IMG_0314

KONTAKTUJTE NÁS

telefón 0915 858 037email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.facebook Penzión Ľadová
0908 508 048, 0911 039 089loga
Copyright © 2024 Penzión Ľadová Ubytovanie v Slovenskom raji.
Všetky práva vyhradené.

Grafika Zanett
Webdesign ZM Design